Bostadsanpassning

Att göra anpassningar till ditt hem kan hjälpa dig att leva där självständigt länge. Ibland kan bara en liten anpassning göra en stor skillnad. Det finns många anpassningar, produkter och tjänster som kan hjälpa dig att fortsätta leva säkert hemma. Du kan få stöd för att bestämma vad du behöver och du kan vara berättigad till hjälp med kostnader. Mer …